ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και τον Οργανικό Νόμο 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων, ενημερώνεστε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω του ιστοτόπου https://rudder.eu/ (εφεξής ο ιστότοπος), θα αντιμετωπίζονται ως εξής:

  Υπεύθυνος επεξεργασίας

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστοτόπου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS Ε.Π.Ε., έδρα για τον σκοπό της άσκησης δικαιωμάτων στη Βαρκελώνη, οδός Carrer de l’Atlàntic, 112-120, κτ.Norai 1ος όροφος (ZAL) , ΤΚ 08040. Email: info@rudder.eu

  Σκοποί επεξεργασίας

  • Η ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εφόσον το ζητήσετε μέσω των φορμών στον ιστότοπο ή μέσω email.
  • Η παροχή απαντήσεων και η διαχείριση ερωτημάτων, σχολίων και προτάσεων που παρέχονται από εσάς, εάν υπάρχουν.
  • Η διαχείριση της συμμετοχής σας σε τρέχουσες και μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, εφόσον μας αποστείλετε τα δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού σας) για το σκοπό αυτό.
  • Προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου, αναλύονται ο αριθμός των σελίδων που επισκέφθηκαν οι χρήστες, ο αριθμός των επισκέψεων, καθώς και η δραστηριότητα των επισκεπτών και η συχνότητα χρήσης τους. Για τους σκοπούς αυτούς, ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ χρησιμοποιεί στατιστικές πληροφορίες που επεξεργάζεται ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου οποιαδήποτε στιγμή.

  Νομιμοποίηση

  Συναίνεση . Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποκτώνται μέσω των φορμών επικοινωνίας της ιστοσελίδας θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεση που έχει δώσει ο ενδιαφερόμενος, μέσω του κουτιού αποδοχής που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

  Έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίες. Οι στατιστικές πληροφορίες που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη.

  Παραλήπτες

  Τα προσωπικά δεδομένα που αποκτώνται μέσω της ιστοσελίδας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση.

   Διατήρηση

  Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη για τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών θα διατηρούνται εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει τη διαγραφή τους ή δεν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

  Εφόσον ο χρήστης υποβάλλει τα προσωπικά του δεδομένα για να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να ενταχθούν στις εν λόγω διαδικασίες επιλογής και εάν δεν επιλεγούν, τα προσωπικά του δεδομένα θα διατηρηθούν για περίοδο δύο ετών προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σας σε μελλοντικές διαδικασίες.

  Εφόσον ο χρήστης στέλνει τα δεδομένα του για να επικοινωνήσει με τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, να υποβάλει ερωτήματα ή προτάσεις, τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό και μπορεί να προκύψουν ευθύνες σχετικά με την επεξεργασία

  Δεδομένα επισκεψιμότητας, στατιστικά στοιχεία και επισκέψεις στο διαδίκτυο: τα δεδομένα θα διατηρούνται για περίοδο τριών ετών.

  Δικαιώματα

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων σας, περιορισμού και αντίθεσης στην επεξεργασία τους, γραπτώς επισυνάπτοντας επίσημο έγγραφο ταυτοποίησής σας, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση οδός Carrer de l’Atlàntic, 112-120 κτ.Norai 1ος όροφος (ZAL), ΤΚ 08040 Βαρκελώνη . Email: info@rudder.eu Σε περίπτωση διαφωνίας με την επεξεργασία, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (www.aepd.es).

  Πολιτική προστασίας ανηλίκων

  Όποιος παρέχει δεδομένα μέσω των εντύπων σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται την επεξεργασία τους, δηλώνει επισήμως ότι είναι άνω των 14 ετών.

  Η πρόσβαση και η χρήση της πύλης απαγορεύεται σε ανηλίκους κάτω των 14 ετών.

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ υπενθυμίζει στους ενήλικους που είναι υπεύθυνοι για ανηλίκους, ότι θα είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη εάν ανήλικος εισαγάγει τα δεδομένα του για να ζητήσει ένα προϊόν.

  Τους ενημερώνει επίσης ότι υπάρχουν προγράμματα υπολογιστή για τον περιορισμό της περιήγησης φιλτράροντας ή μπλοκάροντας συγκεκριμένο περιεχόμενο.

  Επεξεργασία που προέρχεται από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων

   Ακολουθώντας το προφίλ μας στα κοινωνικά δίκτυα, συναινείτε ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Ομοίως, συναινείτε ρητά στην πρόσβαση του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ στην επεξεργασία των δεδομένων σας που περιέχονται στο προφίλ σας και οι ειδήσεις που δημοσιεύονται για οποιοδήποτε από τα προϊόντα του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ να εμφανίζονται στον τοίχο σας. Το αίτημά σας για σύνδεση συνεπάγεται απαραίτητα τη συγκατάθεσή σας για τις υποδεικνυόμενες μορφές επεξεργασίας, καθώς αυτό αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν εκφράσει την αντίθεσή του ή δεν αποσύρει τη συγκατάθεσή του, έχοντας τη δυνατότητα να την αποσύρει ανά πάσα στιγμή.

  Τα σχόλια και το περιεχόμενο που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα θα καταστούν δημόσιες πληροφορίες, επομένως οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζουν να μοιραστούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που εισάγουν οι χρήστες στη σελίδα. Ωστόσο, τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα δημοσιεύονται ή περιλαμβάνονται σε σχόλια, μπορούν να ζητήσουν από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ να τα ακυρώσει.

   

  1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Ταυτοποίηση

  Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS Ε.Π.Ε., σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα που αποστέλλονται στο παρόν αντιστοιχούν στην οντότητα που κατέχει τον ιστότοπο https://rudder.eu

  Επωνυμία: RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS Ε.Π.Ε.

  Διεύθυνση:  οδός Carrer de l’Atlàntic, 112-120 κτ.Norai 1ος όροφος (ZAL), ΤΚ 08040 Βαρκελώνη 

  Τηλέφωνο: 910 440 441/674 003 315

  Email: info@rudder.eu

  Α.Φ.Μ: B65361760

  Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο: Τόμος 38498 Βιβλίο: 0 Φύλλο : 121 Ενότητα 8 Σελίδα : M 684701 Καταχώρηση 3           

   

  Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

  Όλα τα δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας όλων των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, μορφοτύπων, γραφικών σχεδίων, κειμένων, εικόνων και εγγράφων, ανήκουν στην RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS Ε.Π.Ε. και προστατεύονται από τους ισπανικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτού του ιστότοπου και οποιουδήποτε περιεχομένου του χωρίς τη ρητή και γραπτή άδεια της RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS Ε.Π.Ε. απαγορεύεται ρητώς.

  Η πρόσβαση στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται κανενός είδους παραίτηση, διαβίβαση, άδεια ή εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων από την RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS Ε.Π.Ε, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

  Οροι χρήσης

  Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης χωρίς επιφυλάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση και τη χρήση αυτού προκειμένου να διατίθενται στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας.

  Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για τη διανομή, μετατροπή ή γνωστοποίησή του απαγορεύεται ρητά.

  RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS Ε.Π.Ε., δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια, ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από την εν λόγω χρήση των πληροφοριών.

  Τόσο η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο όσο και η ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου που την εκτελεί.

  Ο χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο για παράνομους ή επιβλαβείς σκοπούς ή αποτελέσματα, να μην βλάπτει ή να καθιστά άχρηστες τις πληροφορίες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να είναι αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας Ειδοποίησης.

  Η RUDDER MARINE SERVICES & SHIP REPAIRS Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί την μη ύπαρξη διακοπών ή σφαλμάτων στην πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο, αν και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί αυτό.

  Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

  Οι σύνδεσμοι που μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν υπηρεσία προς τους χρήστες. Η RUDDER MARINE SERVICES & SHIP RAPIRS Ε.Π.Ε. δεν διαχειρίζεται, ούτε ελέγχει τις σελίδες αυτές. Επομένως, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και δεν καλύπτονται από την παρούσα Ειδοποίηση. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους ιστοτόπους, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι πολιτικές απορρήτου τους μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας.

  Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

  Η παρούσα Ειδοποίηση διέπεται από τους κανονισμούς της  Ισπανίας που ισχύουν και εφαρμόζονται σε αυτή.

  Για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου των διατάξεων αυτών και της ερμηνείας, εφαρμογής τους και συμμόρφωσης προς αυτές, ο χρήστης, δυνάμει της αποδοχής των όρων που περιέχονται στην παρούσα Ειδοποίηση, παραιτείται ρητώς από κάθε άλλη δικαιοδοσία που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε αυτόν.

  Σε κάθε περίπτωση, εντός των πλαισίων της ισπανικής δικαιοδοσίας, εάν η νομοθεσία επιτρέπει την υποβολή σε συγκεκριμένη δικαιοδοσία, ο χρήστης παραιτείται ρητώς από τη δικαιοδοσία που μπορεί να του αντιστοιχεί και υποβάλλεται οικειοθελώς στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ.