ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι αξίες μας

ΟΜΑΔΑ

Αποτελείται από 50 επαγγελματίες, εξειδικευμένους στον τομέα της ναυτιλίας. Επί του παρόντος, όλοι οι εργαζόμενοί μας διαθέτουν πολλαπλές δεξιότητες για την εκτέλεση των λειτουργιών που απαρτίζουν τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών μας και μιλούν άπταιστα πολλές γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά και Ελληνικά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Rudder έχει αμοιβαία σχέση συνεργασίας με σημαντικούς πελάτες παγκοσμίως. Η μεγάλη ποικιλία πελατών στον ναυτιλιακό τομέα επιτρέπει στην εταιρεία να επεκτείνει το πεδίο δράσης της στις περισσότερες χώρες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Rudder είναι ευέλικτες και ασφαλείς τόσο για το σκάφος, όσο και για τους επαγγελματίες που εκτελούν εργασίες.

RUDDER

Η εταιρεία γεννήθηκε από την ανάγκη προσφοράς μιας ολοκληρωμένη υπηρεσίας για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας από τον χώρο της ναυτιλίας.

Ο οργανισμός μας, που ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο, στοχεύει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών μας, προσφέροντας λύσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους σε τομείς όπως η βοήθεια πληρώματος, οι ιατρικές υπηρεσίες, η μίσθωση ειδικού υλικού , η επιμελητεία, υπηρεσίες σκαφών ή ασφαλείας, μεταξύ άλλων.

Κατάλογοι

Quienes somos- about us | WER WIR SIND | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ

Η RUDDER είναι εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 «Επισκευές σκαφών και ναυτιλιακές υπηρεσίες» για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.