ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Servicios maritimos Rudder | Maritime Services | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ναυτιλιακές υπηρεσίες επιμελητείας

Στη Rudder προσφέρουμε:

Φροντίζουμε για τη διαχείριση και διανομή κάθε είδους προϊόντων.

Διαθέτουμε δική μας αποθήκη για την αποθήκευση και φύλαξη κάθε είδους προϊόντων.

Στέλνουμε τα εμπορεύματά σας στο σημείο που επιθυμείτε με δικά μας μέσα μεταφοράς.

Πραγματοποιούμε όλη την απαραίτητη διαχείριση και διαδικασίες για την επίβλεψη και την αδειοδότηση της εισόδου και εξόδου των εμπορευμάτων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Περισσοτερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

🔸 Μίσθωση rubbers Yokohama
🔸 Σκάλες 8 έως 12 μέτρων
🔸 Αντιρρυπαντικά Φράγματα
🔸 Γεννήτριες
🔸 Ειδικά μηχανήματα και εργαλεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

Περισσοτερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

🔸 Αλλαγή πληρώματος σε κατάσταση αγκυροβόλησης
🔸 Μεταφορά επιθεωρητών
🔸 Συλλογή δειγμάτων σε κατάσταση αγκυροβόλησης
🔸 Υποστήριξη με δύτες
🔸 Υποστήριξη τεχνικών επισκευών
🔸 Παράδοση προμηθειών: προμήθειες και εφοδίων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περισσοτερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

🔸 Εποπτεία εμπορευμάτων
🔸 Εποπτεία λαθρεπιβίβασης
🔸 Επιτήρηση και έλεγχος πρόσβασης στο σκάφος
🔸 Ένοπλος έλεγχος για ειδικά εμπορεύματα
🔸 Επιτήρηση σκαφών αναψυχής
Servicios marítimos Rudder | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΉΡΩΜΑ

Στη Rudder προσφέρουμε:

Συνοδεύουμε το πλήρωμα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σφράγισης VISA, επισκέψεων στο προξενείο.

Είμαστε ειδικοί στις αλλαγές πληρώματος, φροντίζουμε για τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο, το ξενοδοχείο, τις διαδικασίες στο προξενείο και όλες τις απαραίτητες κινήσεις.

Υπηρεσία λεωφορείων και μίνι μπας: Διαθέτουμε μεγάλο στόλο οχημάτων για όλους τους τύπους ενεργειών.

Έχουμε εμπειρία στη διαχείριση γραφειοκρατικών διαδικασιών για τον επαναπατρισμό και τις δηλώσεις καπετάνιου.

Διαθέτουμε πολλά ξενοδοχεία για να φιλοξενήσουμε το πλήρωμά σας κατά την αλλαγή του πληρώματος. Οργανώνουμε ολόκληρο το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων και των γραφειοκρατικών διαδικασιών.